Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz
o ochronie prywatności

Od 25 maja 2018 r. będą stosowane przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO.

W celu spełnienia obowiązków z tego wynikających, poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych.

 

Kim jesteśmy?

Jesteśmy firmą działającą pod nazwą CERABAU Dariusz Broński i jesteśmy administratorem przekazywanych nam danych osobowych. Nasz adres to ul. Głębinowa 11, 31-764 Kraków, NIP: 679-292-75-59. Możesz się z nami skontaktować osobiście, listownie, telefonicznie pod numerem telefonu 798-575-973 lub za pośrednictwem poczty e-mail kontakt@cerabau-krakow.pl.

Adres naszej strony internetowej to: https://cerabau-krakow.pl.

 

Jak przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymogi polskiego prawa.

 

Jakie dane osobowe zbieramy?

Zbieramy takie dane osobowe jak:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres odbioru, adres dostawy;

3) numer NIP;

4) numer telefonu;

5) adres e-mail;

6) numer rachunku bankowego.

 

Dlaczego zbieramy dane osobowe?

Firma CERABAU Dariusz Broński zbiera dane, aby wykorzystywać je do następujących celów:

  1. sprzedaży produktów oferowanych przez Firmę –  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. marketingowych- podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną –  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Kontrahenta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  5. sporządzania dokumentacji księgowej, w tym wystawiania faktur;
  6. generowania listów przewozowych niezbędnych do realizacji zamówienia,
  7. prowadzenia korespondencji z klientami oraz kontrahentami,
  8. informowania o promocjach,
  9. badania poziomu satysfakcji,

realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

 

Kto będzie odbiorcą danych?

Odbiorcy danych osobowych  – szanujemy Twoje dane osobowe, jak i innych naszych Kontrahentów. Nie sprzedajemy ich, nie udostępniamy ich osobom trzecim poza wyjątkami wskazanymi w tym dokumencie. Dlatego też chcemy, abyś wiedział, że odbiorcami Twoich danych będą:

1) Allekurier.pl , operator logistyczny, to dzięki tej firmie generujemy listy przewozowe na nasze paczki i palety,

2) podmiot  zajmujący się naszą obsługą księgową,

3) wybrani Operatorzy logistyczni, jak DPD, UPS, GEIS, Fedex, Poczta Polska, InPost, TNT, DHL, InPost Kurier, POCZTA POLSKA, HELLMANN, GLS (a także ich podwykonawcy) Operator logistyczny (kurier w jego imieniu) może kontaktować się telefonicznie z Państwem, odbiorcą, nadawcą przesyłki pod przekazane numery telefonu w celu usprawnienia dostarczenia Przesyłki;

4) podmioty świadczące lub pośredniczące w usługach teleinformatycznych, w tym dostawcy hostingu;

5) osoby, organy i instytucje uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów.

 

Poznaj swoje prawa.

1) masz prawo żądania dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również przenoszenia Twoich danych osobowych,

2) masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,

3) w każdej chwili masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie.